ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, Δ/ΝΣΗ V
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ XVI


NETWORK OPERATION CENTER

TEIHALNOC

NETWORK SERVICES


 
Αρχική Σελίδα
Τομείς Δραστηριοτήτων
Υπηρεσίες
Σύνδεση με internet
GÉANT
Βοήθεια
Aρθρογραφία
Έρευνα & Ανάπτυξη
Ανθρώπινο Δυναμικό
Ανακοινώσεις - Κατάσταση Δικτύου
Στατιστικά Κίνησης
NOC Private
<< Επιστροφή στο ΤΕΙ

Χρήση Proxy (διακομιστή μεσολάβησης)

    Για λόγους αναβάθμισης της ασφάλειας στο εσωτερικό δίκτυο του ΤΕΙ, είναι πλέον απαραίτητη η χρήση του διακομιστή μεσολάβησης (proxy server) για την περιήγηση στο Internet. Η ρύθμιση που χρειάζεται στους υπολογιστές είναι απλούστατη και γίνεται σε ελάχιστα βήματα. Η ρύθμιση που πρέπει να κάνετε, είναι να δηλώσετε τον proxy.teihal.gr (port 8080) στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

   Για τη δική σας διευκόλυνση, παρέχουμε τις οδηγίες για τη ρύθμιση των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους χρήστες, ώστε να μην συναντήσετε προβλήματα. Τα προγράμματα είναι:

   Δείτε τις οδηγίες σε αυτές τις σελίδες. Θα σας βοηθήσουν σε περίπτωση που δεν έχετε εμπειρία στη ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης.

Λίγα λόγια για τους proxy servers

    Η χρήση διακομιστών μεσολάβησης (proxy servers) είναι ευρύτατη στο internet για πολλούς λόγους. Σχεδόν όλοι οι οργανισμοί ανά τον κόσμο, οι οποίοι χρησιμοποιούν εσωτερικά τοπικά δίκτυα τα οποία παρέχουν πρόσβαση στο internet, χρησιμοποιούν proxy servers. Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά και δεν είναι εύκολο να περιγραφούν αναλυτικά σε μια ενημερωτική σελίδα, είναι όμως σκόπιμο να αναφέρουμε ότι με τους proxy επιτυγχάνουμε κατά βάση τα εξής:

  • Επιτάχυνση της περιήγησης στο διαδίκτυο. O proxy server σε όλα τα δίκτυα είναι εγκατεστημένος σε σημείο κατάλληλο ώστε να έχει την ταχύτερη πρόσβαση στο internet. Όταν ένας χρήστης χρησιμοποιεί τον proxy, ζητάει με το πρόγραμμά του την αναμετάδοση του περιεχομένου που επιθυμεί. O proxy πραγματοποιεί τη σύνδεση για λογαριασμό του χρήστη και αναμεταδίδει το περιεχόμενο σε αυτόν, χωρίς να πρέπει να συνδεθεί ο χρήστης με τον απομακρυσμένο τόπο μεσω γραμμών χαμηλής ταχύτητας.

  • Αποθήκευση των δημοφιλών σελίδων. Ο proxy όταν αναμεταδίδει ένα δικτυακό τόπο, τον αποθηκεύει και τοπικά. Ετσι, ο επόμενος χρήστης που θα θελήσει να δεί την ίδια σελίδα, την διαβάζει κατευθείαν από τον proxy server και δεν χρειάζεται να την ξαναζητήσει μέσω του internet. Ο διακομιστής μεσολάβησης ταυτόχρονα ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα για νεώτερες εκδόσεις των σελίδων. Έτσι πέραν της επιτάχυνσης, επιτυγχάνεται και απελευθέρωση της γραμμής με το internet από άσκοπες μεταφορές δεδομένων. Ενας καλός proxy server σε ένα τυπικό δίκτυο επιτυγχάνει βελτίωση μέχρι και 40%.

  • Αύξηση ασφάλειας από ιούς. Ο διακομιστής μεσολάβησης πέρα από την αναμετάδοση μπορεί να χρησιμοποιεί και προγράμματα ελέγχου για ιούς. Έτσι αποφεύγεται η μεταφορά επικίνδυνου περιεχομένου στους χρήστες.

  • Αύξηση ασφάλειας δικτύου. Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι ισχυροί υπολογιστές με ασφαλή και σταθερά λειτουργικά συστήματα, τα οποία μέσω της λειτουργίας τους σαν proxy εμποδίζουν την απευθείας σύνδεση των χρηστών με το internet.

  • Ελεγχος ροής. Με τους διακομιστές μεσολάβησης, μπορούν να εφαροστούν πολιτικές που δίνουν πρωτεραιότητα στην περιήγηση στο διαδίκτυο, έναντι άλλων υπηρεσιών λιγότερο σημαντικών. Έτσι μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η όλη ταχύτητα περιήγησης.

   Όλα τα παραπάνω, κάνουν τους proxy servers πολύ δημοφιλείς και απαραίτητους σε όλα τα σύγχρονα δίκτυα. Για κάθε επιπλέον λεπτομέρεια, επικοινωνήστε με το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του ΤΕΙ.

 


© 2005 TEIHALNOC, T.E.I. of Halkida. All Rights Reserved. Terms of service.
Microsoft, Windows and the Windows Logo are registered trademarks of the Microsoft Corporation
Netscape is a registered trademark of the Netscape Communications Corporation
All other names and logos are registered trademarks of their respective owners