ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, Δ/ΝΣΗ V
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ XVI


NETWORK OPERATION CENTER

TEIHALNOC

NETWORK SERVICES


 
Αρχική Σελίδα
Τομείς Δραστηριοτήτων
Υπηρεσίες
Σύνδεση με internet
GÉANT
Βοήθεια
Aρθρογραφία
Έρευνα & Ανάπτυξη
Ανθρώπινο Δυναμικό
Ανακοινώσεις - Κατάσταση Δικτύου
Στατιστικά Κίνησης
NOC Private
<< Επιστροφή στο ΤΕΙ


ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ INTERNET

1. ΓΕΝΙΚΑ. Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας ("ΚΔΔ") σας παρέχει την υπηρεσίες στο διαδίκτυο σύμφωνα με τους παρακάτω όρους παροχής της υπηρεσίας ("ΟΠΥ"). Οι παρακάτω όροι είναι πολύ πιθανό να τροποποοιηθούν στο μέλλον χωρίς να είναι υποχρεωτική η προειδοποίηση των χρηστών, με μόνη υπόσχεση ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν οι όροι του πεδίου 4.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και εξυπηρέτησης, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αν και όταν προστεθούν νέες υπηρεσίες στο μέλλον είναι προφανές ότι θα εισαχθούν στους παρόντες ΟΠΥ. Για να εκμεταλλευθείτε την υπηρεσία, που παρέχεται δωρεάν στους σπουδαστές του ΤΕΙ Χαλκίδας, αρκεί να είστε σπουδαστής του ΤΕΙ.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, πρέπει να συμφωνείτε με τους παρόντες ΟΠΥ. Οφείλετε να (α) δώσετε ορθά στοιχεία για τον εαυτό σας (όνομα, επώνυμο, αριθμό μητρώου) (β) να ενημερώνετε το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στοιχείων. Σε περίπτωση που δηλώσετε ψευδή στοιχεία, ή το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας υποψιάζεται για κάποιους σοβαρούς λόγους ότι έχετε δώσει ψευδή στοιχεία, το ΚΔΔ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει άμεσα και απροειδοποίητα την παροχή των υπηρεσιών αυτών, όλων ή μερικών, μέχρι νεότερης απόφασης, καθώς και να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών χωρίς πιθανότητα αλλαγής αυτής της απόφασης.

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΔΔ. Το ΚΔΔ δεσμέυεται ότι δεν πρόκειται να δώσει σε τρίτους τα προσωπικά σας στοιχεία, τη διεύθυνσή σας (φυσική ή ηλεκτρονική) και οτιδήποτε άλλο δεδομένο εμπιστέυεστε εσείς στο ΚΔΔ κατά την εγγραφή σας. Το ΚΔΔ δεν πρόκειται να συμπεριλάβει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε λίστες αλληλογραφίας τρίτων. Μόνη δυνατότητα παραβίασης αυτού του όρου είναι η δικαστική απόφαση ή εισαγγελική εντολή. Λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε και στη σελίδα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

5. ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ. Καταλαβαίνετε και δέχεστε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων σας, δηλαδή δεδομένα, κείμενο, φωτογραφίες, κινούμενη εικόνα (video, animated images), ήχοι, γραφικά, προγράμματα, μηνύματα ή οτιδήποτε περιέχει ο χώρος που σας παραχωρείται στους εξυπηρετητές του ΚΔΔ ανήκει σε εσάς, είτε μεταβιβάζεται σε τρίτους δημόσια ή επιλεκτικά. Αυτό σημαίνει ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος σα μέλος για το περιεχόμενο των δεδομένων σας. Το ΚΔΔ δεν ελέγχει σε πραγματικό χρόνο όσα αποστέλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και επομένως, δεν θεωρείται υπεύθυνο για την ακρίβεια, την ποιότητα και την ασφάλεια αυτού του περιεχομένου. Αυτό σημαίνει ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για αυτά και οποιεσδήποτε νομικές ευθύνες θα σας επιβαρύνουν.
Με βάση τα παραπάνω του πεδίου 5, συμφωνείτε και δεσμεύεστε ότι:

(α) δεν πρόκειται να "ανεβάσετε" (upload) (δηλαδή να αποθηκεύσετε στο χώρο που σας παραχωρείται) οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο είναι παράνομο, επικίνδυνο, απειλητικό, διεφθαρμένο, καταχρηστικό, προσβλητικό, επιβλαβές, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, χυδαίο, αισχρό για εσάς ή για οποιονδήποτε τρίτο

(β) δεν πρόκειται να προσβάλλετε ανήλικους, να εισβάλλετε σε ιδιωτική ζωή, να παραθέσετε ιδιωτικά ή προστατευόμενα δεδομένα, να προσβάλλετε εθνικά σύμβολα, έννοιες, ή να προβάλλετε ρατσιστικές ιδέες

(γ) δεν πρόκειται να προσβάλλετε ανήλικους και παιδιά

(δ) δεν πρόκειται να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε δεδομένα τα οποία δεν έχετε δικαίωμα να μεταδώσετε όπως απόρρητα έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά ή οτιδήποτε παρόμοιο

(ε) δεν πρόκειται να μεταδώσετε περιεχόμενο που παραβιάζει νομοθετικά διατάγματα περι πνευματικής ιδιοκτησίας ή κατοχυρώσεις ονομάτων, συμβόλων ή οτιδήποτε προστατευόμενο, καθώς και ιούς ή γενικότερα προγράμματα που έχουν σα σκοπό την δημιουργία προβλημάτων στη λειτουργία υπολογιστικών συστημάτων του ΚΔΔ ή τρίτων, ή στην υποκλοπή δεδομένων από το ΚΔΔ ή από τρίτους

(στ) δεν πρόκειται να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε προγράμματα που έχουν σα σκοπό τον απομακρυσμένο έλεγχο υπολογιστών του ΚΔΔ ή τρίτων (trojan horses/backdoors/κλπ.)

(ζ) δεν πρόκειται να διαφημίσετε οτιδήποτε εμπορικά προωθούμενο ή να προωθήσετε κάτι εμπορικά, να στείλετε μαζικά ή μεμονωμένα ανεπιθύμητο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (spam/junk/chain/pyramid/...)

(η) δεν πρόκειται να περιορίσετε την κανονική ροή διαλόγου, να προκαλέσετε την ροή μιας σελίδας γρηγορότερα από ότι ένας χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει

(θ) δεν πρόκειται να προκαλέσετε πρόβλημα ή να δυσχεράνετε τη λειτουργία των υπολογιστών του ΚΔΔ που σας παρέχουν αυτή ή άλλες υπηρεσίες

(ι) δεν πρόκειται να παραβιάσετε ηθελημένα ή όχι νόμους του Ελληνικού Κράτους

(ια) δεν πρόκειται να να μεταδώσετε ή να αποστείλετε πληροφορίες ή οδηγίες για παράνομες δραστηριότητες, όπως οδηγίες κατασκευής επικίνδυνων προγραμμάτων ή ιών, οδηγίες για κατασκευή αντικειμένων ή συνθέσεων που με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να καταστούν επικίνδυνα για την υγεία κάποιου όπως π.χ. εκρηκτικοί μηχανισμοί

(ιβ) δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς στο σύστημα

(ιγ) δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τις σελίδες σας ή το χώρο που σας παραχωρείται στους εξυπηρετητές του ΚΔΔ για εμπορικούς σκοπούς, δηλαδή τα παρακάτω:

- προώθηση ή πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών

- δελεασμός για διαφημιστές ή διαφημιζόμενους

- χρησιμοποίηση οποιουδήποτε είδους ή περιεχομένου διαφημιστικών ετικετών (banner) για διαφημιστικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που παράγονται με συστήματα ή διαδικασίες ανταλλαγής συνδέσεων (link exchange)

- χρησιμοποίηση οποιουδήποτε είδους ετικετών με σκοπό την ακολούθηση της σύνδεσης από το χρήστη προς χώρους (sites) του διαδικτύου εκτός του δικού σας ή άλλων σπουδαστών του Τ.Ε.Ι Χαλκίδας

(ιδ) δεν πρόκειται να παρέχετε συμβουλές ή προτροπές για αγορές, για οικονομικές συναλλαγές, πληροφορίες που έχουν σχέση με οποιοδήποτε χρηματιστήριο του κόσμου και ειδικά το Ελληνικό (ΧΑΑ). Το ΚΔΔ και το Τ.Ε.Ι Χαλκίδας δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για απώλεια χρημάτων ή τίτλων που μπορεί να προκληθεί σε εσάς ή τρίτους από το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας.

6. ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΣΗ. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε την υπηρεσία περιοδικά ή μόνιμα εκτός Ελλάδας, οφείλετε να συμμορφωθείτε με τους νόμους του κράτους στο οποίο βρίσκεστε, σχετικά με τη μετάδοση δεδομένων.

7. ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΩΝ. Συμφωνείτε ότι δεν πρόκειται να ζητηθούν, μετά από τις δικές σας ενέργειες, από το ΚΔΔ, το Τ.Ε.Ι ή οποιοδήποτε μέλος της εκπαιδευτικής, σπουδαστικής ή διοικητικής κοινότητας ευθύνες για τις ενέργειές σας. Επίσης, ότι δεν πρόκειται να ζητηθεί αντίτιμο για τις υπηρεσίες δικηγόρων ή οποιουδήποτε άλλου επαγγελματία που χρησιμοποιήθηκε από τρίτους, για να αντιμετωπίσουν, να καταγγείλουν ή να αντιδράσουν γενικότερα με οποιοδήποτε τρόπο στις δικές σας ενέργειες, την χρήση της υπηρεσίας, την σύνδεσή σας στην υπηρεσία, την παραβίαση των παρόντων όρων παροχής της υπηρεσίας ή την παραβίαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Συμφωνείτε και δεσμεύεστε ότι δεν πρόκειται να μεταβιβάσετε το δικαίωμα χρήσης αυτών των υπηρεσιών σε οποιδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των μελών της σπουδαστικής κοινότητας του Τ.Ε.Ι Χαλκίδας. Οι Υπηρεσίες παρέχονται απολύτως δωρεάν και επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος να παραβιαστεί αυτός ο κανόνας.

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΔΔ. Το ΚΔΔ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει, προσωρινά ή μόνιμα, κάποια ή όλες τις υπηρεσίες που σας παρέχει, όταν κρίνει ότι παραβιάζονται οποιοδήποτε από τους ΟΠΥ, χωρίς καμία προειδοποίηση ή υποχρέωση. Το ΚΔΔ μπορεί να αφαιρέσει περιεχόμενο από το χώρο σας, να σας διακόψει την υπηρεσία, να σας διακόψει την πρόσβαση, αν κρίνει ότι παραβιάζετε ή κινείστε αντιδιαμετρικά με τους παρόντες όρους ή το πνεύμα των παρόντων ΟΠΥ.

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το περιεχόμενο των σελίδων του ΤΕΙ που κατασκευάζονται και συντηρούνται από το ΚΔΔ είναι προστατευμένο από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, επομένως για τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου είστε υποχρεωμένος να έρθετε σε επαφή με τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων πριν το χρησιμοποιήσετε.

11. ΑΡΝΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Καταλαβαίνετε απόλυτα και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες συμφωνείτε αυτόματα ότι:

- χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που σας παρέχει το ΚΔΔ με δικιά σας ευθύνη. Η υπηρεσία σας παρέχεται "όπως είναι" και "όπως και όποτε είναι διαθέσιμη". Δεν υπάρχει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ για την ποιότητα και την διάρκεια των υπηρεσιών.

- ΤΟ ΚΔΔ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΟΤΙ (i) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, (ii) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΕΣ, ΕΓΚΑΙΡΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΣ Ή ΑΛΑΝΘΑΣΤΕΣ, (iii) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, (iv) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ Ή ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ, ΚΑΙ ΟΤΙ (v) ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ.
  Η ΛΗΨΗ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΕΤΟΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

- οτιδήποτε αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας το χρησιμοποιείτε με δικιά σας ευθύνη, το ΚΔΔ και το ΤΕΙ γενικότερα δεν φέρει καμία ευθύνη για ότι μπορεί να προκληθεί στα δεδομένα σας ή στο φυσικό τμήμα του υπολογιστή σας ή του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.

- οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, έγγραφη ή προφορική, λάβετε ή ακούσετε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δεν μπορεί να δημιουργήσει καμία απολύτως εγγύηση που δεν αναφέρεται στους παρόντες ΟΠΥ.

12. ΑΡΝΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ. ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (E-MAIL) ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΒΛΑΒΗ, ΗΘΙΚΗ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ, ΑΜΕΣΗ Η ΕΜΜΕΣΗ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.
  ΤΟ ΚΔΔ ΚΑΙ ΤΟ Τ.Ε.Ι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ, ΕΙΤΕ ΕΧΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΙΤΕ ΟΧΙ, ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ, ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΠΟΡΕΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΤΟΥ. ΤΟ ΚΔΔ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Η ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Η ΤΡΙΤΟΥΣ.
  Η ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ (HACK) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΔΙΑΡΡΟΗ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Ή ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΑΣ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΤΟ ΚΔΔ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ, ΑΦΟΥ ΤΙΣ ΕΧΕΤΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΜΕ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΣΑΣ. ΕΞΥΠΑΚΟΥΕΤΑΙ ΟΤΙ, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΕΤΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΔΔ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΒΟΛΕΑ.

13. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Η ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΡΟΗ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Ή ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΑΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ. ΑΝ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΑΣ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΟ ΣΑΣ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΣΥΣΤΗΝΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ (PASSWORD) ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΝ ΔΙΝΕΤΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ.

14. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. Ολες οι προσφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε άλλη χρήση παραβιάζει τους παρόντες όρους παροχής της υπηρεσίας.

15. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Το ΚΔΔ και το ΤΕΙ Χαλκίδας σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα των άλλων, συμπεριλαμβανομένων και εσάς, και σας προτρέπει να κάνετε το ίδιο.

16. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ.επιστροφή

 


© 2005 TEIHALNOC, T.E.I. of Halkida. All Rights Reserved. Terms of service.
Microsoft, Windows and the Windows Logo are registered trademarks of the Microsoft Corporation
Netscape is a registered trademark of the Netscape Communications Corporation
All other names and logos are registered trademarks of their respective owners