ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, Δ/ΝΣΗ V
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ XVI


NETWORK OPERATION CENTER

TEIHALNOC

NETWORK SERVICES


 
Αρχική Σελίδα
Τομείς Δραστηριοτήτων
Υπηρεσίες
Σύνδεση με internet
GÉANT
Βοήθεια
Aρθρογραφία
Έρευνα & Ανάπτυξη
Ανθρώπινο Δυναμικό
Ανακοινώσεις - Κατάσταση Δικτύου
Στατιστικά Κίνησης
NOC Private
<< Επιστροφή στο ΤΕΙ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

   Το προσωπικό του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, αναλαμβάνει να γράφει άρθρα με σκοπό να μοιραστεί την εμπειρία του και τις γνώσεις του μαζί σας, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών και την αύξηση των γνώσεών σας. Αυτή τη στιγμή, διαθέσιμα είναι τα παρακάτω άρθρα:

 

   Το Κέντρο Δικτύου του ΤΕΙ Χαλκίδας είναι πρόθυμο να φιλοξενήσει και τα δικά σας άρθρα. Για να δημοσιευθεί ένα δικό σας άρθρο, αρκεί να είστε σπουδαστής του ΤΕΙ Χαλκίδας ή μέλος Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ), και στην περίπτωση που είστε σπουδαστής, να διατηρείτε διεύθυνση αλληλογραφίας στο ΤΕΙ Χαλκίδας (http://students.teihal.gr).
   Γράψτε τα δικά σας άρθρα σε μορφή HTML, συμπιέστε τα σε ένα αρχείο zip μαζί με όλα τα τυχόν εικονίδια που περιέχουν και στείλτε τα με μια περιγραφή στο NOC ΤΕΙ Χαλκίδας, στη διεύθυνση .

 


© 2005 TEIHALNOC, T.E.I. of Halkida. All Rights Reserved. Terms of service.
Microsoft, Windows and the Windows Logo are registered trademarks of the Microsoft Corporation
Netscape is a registered trademark of the Netscape Communications Corporation
All other names and logos are registered trademarks of their respective owners