Return to first page 23 Νοεμβρίου 2019
Χάρτης Website | Βοήθεια | Επικοινωνία
Καλωσόρισμα
Διοίκηση Ιδρύματος
Ακαδημαϊκά
Πληροφορίες
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Κοινότητα Τ.Ε.Ι.
teihal internet
Ιστορικά Στοιχεία
Διοίκηση Τμήματος
Διδακτικό Προσωπικό
Ερευνητικό Έργο Μελών Ε.Π.
Πρόγραμμα Σπουδών
Εσωτερική Αξιολόγηση Τμήματος 2014_2015
Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ 2013
Παράρτημα Διπλώματος
Θεωρίες - Εργαστήρια - Τομείς Ευθύνης
Προαπαιτούμενα - Εξαρτώμενα - Οδηγίες
Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων
Δεοντολογία Διδασκαλίας
Πολιτική Ίσων Ευκαιριών
Επίσημες Ανακοινώσεις
Πρακτικά Συμβουλίου Τμ/τος
Πρακτική Άσκηση
Κατάλογος συγγραμμάτων για το Ακαδημαϊκό Ετος 2015-2016
Τμήματος Μηχανολογίας
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 2013-14
Τμήματος Μηχανολογίας

1η ενημέρωση (20/08/13)
295 ΚΒ Word
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2015 - 16
Τμήματος Μηχανολογίας

1η ενημέρωση (20/08/13)
1314 ΚΒ Excel
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2015 - 16
Τμήματος Μηχανολογίας

1η ενημέρωση (20/08/13)
295 ΚΒ Word
Πρακτική άσκηση Τμήματος
Τμήματος Μηχανολογίας

1η ενημέρωση (29/02)
41ΚΒ Adobe Acrobat
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.
Τμήματος Μηχανολογίας

1η ενημέρωση
410ΚΒ Adobe Acrobat
Δελτίο τύπου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.
Τμήματος Μηχανολογίας

1η ενημέρωση
135ΚΒ Adobe Acrobat
 
Είσοδος
Περιορισμένη Πρόσβαση
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΩΝ Ε.Π.

ΒΙΒΛΙΑ

1. Βλαχάκης Ν.Β. και Κιούσσης Ε.Κ. (1988) Χαρακτήρες Εφαρμοσμένης Ρεολογίας , ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ.
2. Παύλου Δ., Πουλημένος Κ., Σχέδιο Ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού,, Έκδοση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 2002.
3. Σ. Αυλωνίτης και Δ. Αυλωνίτης "Μηχανική των Ρευστών", Εκδόσεις ΙΩΝ, 2001
4. Σ. Αυλωνίτης "Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγής", Εκδόσεις ΙΩΝ, 2002
5. Ν. Βλαχάκης, Α. Μπαλντούκας, "Εργαστήριο Υδραυλικών στοβιλομηχανών και αντλιών", Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, Αθήνα 2002.
6. Σ. Αυλωνίτης "Στοιχεία Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας", Εκδόσεις ΙΩΝ, 2003
7. Κουσκούτη Μ.Α. και Βλαχάκης Ν.Β. (2005) Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Υδροδυναμικών - Υδραυλικών Εφαρμογών της, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Avlonitis S.A ,Poulios I.,Vlachakis N.W.,Tsitmidelis S.,Kouroumbas K., Avlonitis S. ,Pavlou M., Water Resources Management for the Prefecture of Dodekanisa of Greece ", EUROMED 2002 "DESALINATION STRATEGIES IN SOUTH MEDITERRANEAN COUNTRIES" Sharm El Sheikh, Egypt,Desalination - ELSEVIER 152 pp 41-50, 2002
2. Filos,A.E., MargarisD.P., Bouras,A.G., Koukou,M.K., Vlachakis,N.W. (2002) Numerical Simulation of subsonic Wind Tunnels : A preliminary Approach , 4th Congress on Computational Mechanics in Patras,Greece, GRACM 2002
3. Baldoukas,A.K,DemosthenousG.A.,Sofianos,D,Vlachakis,N.W., Kodourgiotis,K (2002) Force and torque measuring devices for drilling and milling simulation, WSEAS International Conference on Simulation and Modelling in Skiathos-Greece .
4. Pavlou D.G., Lambeas G.N., Vlachakis N.V., Pavlou F.G., "Fatigue crack propagation trajectories under mixed-mode cyclic loading", Engineering Structures,25 pp 869-875 , 2003
5. Tsangaris, S and Vlachakis,N.W., "Exact solution of the Navier-Stokes equations for the pulsating flow in a duct of rectangular cross section with porous the two opposite walls." America Society of mechanical Engineering (ASME) –Journal of fluids Engineering, 125 pp 382-385, 2003
6. Tsangaris, S and Vlachakis, N.W. "Exact solution of the Navier-Stokes equations for the pulsating flow in a duct of triangle cross section" Z. A. M. P. -Zeitschrift fuer Angewandte Mathematik und Physik, Journal of applied Mathematics and Physics, 54 pp 1-7 , 2003
7. D.Pavlou, N. Vlachakis, M. Pavlou, V. Vlachakis, M. Kouskouti, I. Statharas, Fundamental solution of the cracked dissimilar elastic space, International Conference of Computational Methods in Sciencesand Enginnering 2003(ICCMSE 2003) Kastoria, Greece, 12-16 September 2003.
8. D.Pavlou, N. Vlachakis, M. Pavlou, V. Vlachakis, M. Kouskouti, An exact solution of Navier-Stokes for the flow through a diverging Artery, International Conference of Biomedicine 2003 in Slovenia
9. N. Orfanoudakis, A. Hatziapostolou, E. astorakos, E. Sardi, N. Vlachakis, S. Mavromatis, Design, evaluation measurements and CFD modeling of a small swirl stabilised laboratory burner, International Conference of Computational Methods in Sciencesand Enginnering 2003(ICCMSE 2003) Kastoria, Greece, 12-16 September 2003.
10. S.A. Avlonitis , K. Kouroumbas, N. Vlachakis, Energy consumption and membrane replacement cost for seawater RO desalination plants, Desalination - ELSEVIER 157, pp 151-158 , 2003
11. K. Papakostantinou, A. Chaloulakou, A. Duci, N. Vlachakis, N. Markatos , Air quality in an undeground garage : computational and experimental investigation of ventilation effectiveness, Energy and Buildings- ELSEVIER, 35 pp 933-940, 2003
12. N. Orfanoudakis, A. Hatziapostolou, E. Mastorakos, K. Sardi, K. Krallis & N. Vlachakis, "Experimental and numerical investigations in the near-burner region of a versatile multi fuel burner"  Second International Conference on Computational Methods in Multiphase Flow, 3-5 November 2003, Santa Fe, New Mexico
13. "Emission Reduction Techniques & Economics in Power Industry": N. Orfanoudakis, Dr. K. Krallis, A. Vakalis, A. Hatziapostolou, N. Vlachakis. Monitoring and Management of Air Pollution 17-19 September 2003, Catania, Italy
14. Pavlou D.G., Prediction of fatigue crack growth under real stress histories, J. of Engineering Structures, 22, 1999.
15. Pavlou D.G., Approximate prediction of mixed-mode fatigue crack growth, Proc. of the International Conference of Damage and Fracture Mechanics VI, Montreal 2000.
16. Pavlou D.G., Creep damage accumulation under multi-stage loading, Proc. of the International Conference of Damage and Fracture Mechanics VI, Montreal 2000.
17. Pavlou D.G., Creep life prediction under stepwise constant uniaxial stress and temperature conditions, J. of Engineering Structures, 23, 2001.
18. Pavlou D.G., A phenomenological fatigue damage accumulation rule based on hardness increasing for the 2024-T42 aluminum, J. of Engineering Structures, εγκρίθηκε για δημοσίευση στις 9-4-2002 και είναι υπό εκτύπωση.
19. Pavlou D.G., Boundary-Integral Equation analysis of twisted internally cracked axisymmetric bimaterial elastic solid, J. of Computational Mechanics, εγκρίθηκε για δημοσίευση στις 30-4-2002 και είναι υπό εκτύπωση.
20. Pavlou D.G., Green’s function for the bimaterial elastic solid containing interface annular crack, J. of Engineering Analysis with Boundary Elements, εγκρίθηκε για δημοσίευση στις 17-5-2002 και είναι υπό εκτύπωση.
21. I. Poulios, S.Avlonitis et al, "Photocatalytic treatment and re-use of municipal sewages in remote island regions with the use of solar energy", "Applications of the Renewable energy sources" 19-21 March, Goudi, ATHENS.
22. S.A. Avlonitis "Operational Water cost and productivity Improvements for small size R.O. Desalination Plants."Desalination 142 (2002) 295-304
23. G.A. Demosthenous, C. Kyriakou, A.K. Baldoukas "A computerized small size fatigue testing machine for composite material experimental characterization" 4th WSEAS INT. CONFERENCE: MEM 2002, Cancun, Mexico, May 12-16, 2002
24. G.A. Demosthenous, A.K. Baldoukas, "Mg, Si and die geometry effects on the formability and the machinability of the recycled aluminium alloys" 4th WSEAS INT. CONFERENCE: SOSM 2002, Cancun, Mexico, May 12-16, 2002
25. N.W. Vlachakis, A.K. Baldoukas "On the centrifugal pumps performance curves estimation using empirical equations" 4th WSEAS INT. CONFERENCE: MEM 2002, Cancun, Mexico, May 12-16, 2002
26. A.K. Baldoukas, G.A. Demosthenous, D. Sofianos, N. Vlachakis and K. Kondourgiotis "Force and torque measuring devices for drilling and milling simulation" 2nd WSEAS INT. CONFERENCE: ICOSMO 2002, Skiathos Island, Greece, Sept. 25-28, 2002
27. G.A. Demosthenous, D.E. Manolakos, A.K. Baldoukas "The effect of moisture on the fatique behaviour of fibre-reinforced composite materials"JSME/ASME Int. Conference on Materials and Processing 2002, Hawai, USA, October 15-18, 2002
28. A.K. Baldoukas, G.A. Demosthenous, D.E. Manolakos "Experimental evaluation of the 6xxx series aluminium alloys extrudability" JSME/ASME Int. Conference on Materials and Processing 2002, , Hawai, USA, October 15-18, 2002
29. D.Kechrakos and J.C.Statharas, "Modeling of the field dependent giant magnetoresistance in magnetic granular films", 4th European Magnetic Sensor & Actuator Conference, Xenia-Helios Hotel, Lagonissi, Athens, 3-5 July, 2002.
30. G.A. Demosthenous, C. Kyriakou, A.K. Baldoukas, "A computerized small size fatigue testing machine for composite material experimental characterization", 4th WSEAS INT. CONFERENCE: MEM 2002
31. G.A. Demosthenous, A.K. Baldoukas, "Mg, Si and die geometry effects on the formability and the machinability of the recycled aluminium alloys", 4th WSEAS INT. CONFERENCE: SOSM 2002
32. A.K. Baldoukas, G.A. Demosthenous, D. Sofianos, N.W. Vlachakis and K. Kondourgiotis, "Force and torque measuring devices for drilling and milling simulation", 2nd WSEAS INT. CONFERENCE: ICOSMO 2002
33. G.A. Demosthenous, D.E. Manolakos and A.K. Baldoukas, "The effect of moisture on the fatique behaviour of fibre-reinforced composite materials", JSME/ASME Int. Conference on Materials and Processing 2002
34. A.K. Baldoukas, G.A. Demosthenous and D.E. Manolakos, "Experimental evaluation of the 6xxx series aluminium alloys extrudability", JSME/ASME Int. Conference on Materials and Processing 2002

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

1. Α. Μπαλντούκας, κύριος ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων απορρόφησης ενέργειας για εφαρμογές σε μεταλλικά προστατευτικά κιγκλιδώματα αυτοκινητόδρομων" (2001 έως 2003) σε συνεργασία με το "Ίδρυμα Προώθησης ΄Έρευνας Κύπρου".

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1. Παύλου Δημήτριος , A. Κριτής (referee) στο διεθνές περιοδικό Structural Engineering and Mechanics.
B. Κριτής (referee) στο διεθνές περιοδικό International journal of solids and structures.
Γ. Κριτής (referee) στο διεθνές περιοδικό Engineering Analysis with Boundary Elements.


2. Βλαχάκης Νικόλαος , Membership in the New York Academy of Sciences, 1997

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Δ. Παύλου, Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ΕΠΕΑΕΚ "Μελέτη Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας"
2. Σ. Αυλωνίτης, "Καινοτόμο σύστημα μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων για τους Οικισμούς Μανωλά και Ποταμού της Νήσου Θηρασίας", για την ΚΕΥΑ Οίας, Επιχορήγηση 53.000 ευρώ.
3. Σ. Αυλωνίτης, "Αναβάθμιση νέας μονάδας Αφαλάτωσης της ΚΕΥΑ Οίας", για την ΚΕΥΑ Οίας, Επιχορήγηση 7.300 ευρώ.
4. Σ. Αυλωνίτης, "Ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων Νομού Δωδεκανήσου-Φάση Β’", Επιχορήγηση 1.500 ευρώ.
5. Σ. Αυλωνίτης, "Σχεδιασμός-Κατασκευή τηλεματικού Χειρισμού της Α΄ Μονάδας Αφαλάτωσης της ΚΕΥΑ Οίας", για την ΚΕΥΑ Οίας, Επιχορήγηση 8.800 ευρώ.
6. Σ. Αυλωνίτης, "Ποιοτικός Έλεγχος μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης" , για την εταιρεία ADVICE ΕΠΕ, επιχορήγηση 1170 ευρώ,
7. Σ. Αυλωνίτης, "Ενεργειακή αριστοποίηση της λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης" για την ΚΕΥΑ Οίας, Επιχορήγηση 3500 ευρώ.
 

Όροι Χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα | Σχεδιασμός Σελίδων
 
© Copyright 2005 TEIHALNOC. All Rights Reserved.