Return to first page

23 Σεπτεμβρίου 2019
Χάρτης Website | Βοήθεια | Επικοινωνία

Καλωσόρισμα
Διοίκηση Ιδρύματος
Ακαδημαϊκά
Πληροφορίες
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Κοινότητα Τ.Ε.Ι.
teihal internet
Βιβλιοθήκη
Erasmus
GUNet
Γραφείο Διαμεσολάβησης
Leonardo Da Vinci
Εξερευνήστε το site

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του ΤΕΙ Χαλκίδας είναι πολυδιάστατο και κατανεμημένο στα Τμήματα. Το κεντρικό website περιέχει μόνο γενικές πληροφορίες για το ίδρυμα και τις σπουδές σε αυτό. Το εκπαιδευτικό προσωπικό ενδέχεται να δημοσιεύει χρήσιμο υλικό κάθε είδους στις σελίδες των μαθημάτων, καθώς και στήν πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

> Άμεσες Συνδέσεις

 Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.
 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 Τμήμα Διοίκησης Συστ. Εφοδιασμού
 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
 Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.
 Κ. Ξένων γλωσσών & Φ. Αγωγής
 Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών

> Συχνοί Προορισμοί

 Σελίδες Ανακοινώσεων
 Υπηρεσία Καταλόγου

 
 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

   Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ), λειτουργεί στο Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας πρόγραμμα με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» του Τ.Ε.Ι.. Το πρόγραμμα αφορά στην αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Η αναβάθμιση αυτή συνίσταται στα εξής:

 • Στελέχωση της Κεντρικής βιβλιοθήκης του Ιδρύματος με ειδικευμένο προσωπικό σε θέματα βιβλιοθηκονομίας  και μηχανογράφησης βιβλιοθηκών.
 • Kαταλογογράφηση όλου του υλικού της βιβλιοθήκης με σκοπό την δημιουργία τοπικής ηλεκτρονικής βιβλιογραφικής βάσης.
 • Aναβάθμιση και επέκταση του υλικού της βιβλιοθήκης με την αγορά βιβλίων και περιοδικών σε έντυπη, ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM) και οπτικοακουστικού υλικού (video).
 • Πλήρης μηχανογράφηση της βιβλιοθήκης με στόχο την ελεύθερη πρόσβαση των χρηστών στην τρέχουσα συλλογή, στον on-line κατάλογο και σε άλλες τοπικές ή απομακρυσμένες πηγές πληροφοριών.
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση εξωτερικού δανεισμού του υλικού της βιβλιοθήκης σε χρήστες που ανήκουν στο Τ.Ε.Ι.-Χ.

   Η βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας εξυπηρετεί όλα τα μέλη της κοινότητας του Τ.Ε.Ι. Διαθέτει μια αρκετά μεγάλη - για νεοσύστατη βιβλιοθήκη - συλλογή περισσότερων από 4.000 βιβλίων, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται και ενημερώνεται με νέα ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Κύριος άξονας του εμπλουτισμού είναι η κάλυψη των αναγκών όλων των ειδικοτήτων των τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, και ειδικότερα των νέων (όπως το Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών).
   Η ταξινόμηση του έντυπου υλικού γίνεται με το γνωστό δεκαδικό ταξινομικό σύστημα DEWEY και η καταλογογράφιση με τους AACR22. Για τη μηχανοργάνωση χρησιμοποιούνταν το πρόγραμμα TinLib. Από το 2005 η μηχανοργάνωση της Βιβλιοθήκης αναβαθμίστηκε σταδιακά και πλέον χρησιμοποιείται το πρόγραμμα Advance.

   Οι σπουδαστές μπορούν να βοηθηθούν στον εντοπισμό του υλικού που τους ενδιαφέρει από έντυπους ηλεκτρονικούς καταλόγους στους οποίους περιλαμβάνεται η βιβλιογραφία όλων των σχολών, με αλφαβητική σειρά συγγραφέων, τίτλων, εκδοτών και λέξεων.
   Στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος, τα μέλη του έχουν τη δυνατότητα δανεισμού με διάρκεια 15 ημερών, η οποία μπορεί να επεκταθεί για άλλες 15 μέρες κατόπιν συνεννόησης. Τέλος, στη βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας υπάρχει η δυνατότητα χρήσης Η/Υ για όλους τους σπουδαστές, για εκπόνηση εργασιών καθώς και για αναζητήσεις πληροφοριών στο Internet.

   Όσον αφορά τα διδακτικά βιβλία και τις σημειώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. παραλαμβάνουν διδακτικά βιβλία και σημειώσεις ανάλογα με την προβλεπόμενη ύλη του κάθε μαθήματος.
   Η διανομή των βιβλίων και των σημειώσεων γίνεται δωρεάν και υπ'ευθύνη του τμήματος εκδόσεων και βιβλιοθήκης. Τονίζεται ότι διδακτικές σημειώσεις δίνονται μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχουν βιβλία του Υ.Π.Ε.Π.Θ. Following this Link will leave this website ή αντίστοιχα βιβλία στο εμπόριο.

   Τέλος, από τό χώρο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Τ.Ε.Ι. οι σπουδαστές μπορούν να προμηθεύονται τις σημειώσεις των διδασκόντων με καταστάσεις διανομής μετά από συνεννόηση με τους τελευταίους.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

   Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Χαλκίδας, παρέχει πρόσβαση σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ στις παρακάτω ιστοσελίδες και υπηρεσίες, μέσω των Η/Υ που βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη στη διάθεση όλων των σπουδαστών:

 • Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), http://www.grnet.gr Following this Link will leave this website
  E-business Forum, http://www.ebusinessforum.gr Following this Link will leave this website
  Οδηγός - Αλφαβητάρι για τον επιχειρηματία που επιθυμεί να εισάγει ηλεκτρονικές μεθόδους στη λειτουργία της Επιχείρησής του.
 • OCLC First Search, http://firstsearch.oclc.org/ Following this Link will leave this website
  Online Computer Library Center - Λεπτομερής αναζήτηση βιβλίων σε χιλιάδες ειδικότητες.
 • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), http://www.ekt.gr/ Following this Link will leave this website
  Δυνατότητα πρόσβασης στο Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών των Ελληνικών Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.
 • Web of Science, http://wos.ekt.gr/ Following this Link will leave this website
  Ηλεκτρονική βάση αναζήτησης άρθρων επιστημονικών περιοδικών. Η πρόσβαση παρέχεται μέσω του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).
 • Heal-Link, http://www.heal-link.gr/ Following this Link will leave this website
  Δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης άρθρων με λέξεις-κλειδιά στα Ηλεκτρονικά Περιοδικά που προσφέρουν οι εκδότες με τους οποίους συνεργάζεται η Heal-Link.

   Η πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες είναι ελεγχόμενη, και στις περισσότερες από αυτές επιτρέπεται μόνο μέσα από το δίκτυο δεδομένων του ΤΕΙ Χαλκίδας. Σε στενή συνεργασία με το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ, οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να παρασχεθούν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ από οπουδήποτε, μέσω της υπηρεσίας dial-up.

   Η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ). Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δρ. Ιωάννης Σταθαράς, Αν. Καθηγητής του τμήματος Μηχανολογίας, Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας.

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

   Σε αυτή τη σελίδα θα μπορείτε να δείτε τα τελευταία νέα της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Χαλκίδας. Γίνεται κάθε προσπάθεια η ενημέρωση της σελίδας να γίνεται όσο το δυνατόν συχνότερα και να υπάρχουν όλα τα τελευταία νέα για τη δική σας εξυπηρέτηση.

   Η πιό πρόσφατη ανακοίνωση εμφανίζεται πρώτη στη λίστα. Η ημερομηνία που εκδόθηκε η ανακοίνωση φάινεται στην αρχή κάθε ανακοίνωσης.

Αρχεία :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
9,0 KB Adobe Acrobat (.pdf)
Δημοσιεύθηκε την 15/10/2014 11:36:20 πμ

Ανακοινώσεις :

Back Button

Ωράριο και Εγγραφή

Η βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας λειτουργεί καθημερινά 8:30 - 17:00.
 
Κανονισμός Λειτουργίας
2η έκδοση
37ΚΒ Adobe Acrobat

Η εγγραφή στην βιβλιοθήκη γίνεται με μια απλή αίτηση που μπορείτε να βρείτε στο χώρο της βιβλιοθήκης. Tην αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε και από εδώ, να την τυπώσετε και να την παραδώσετε συμπληρωμένη στην βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. μαζί με μια φωτογραφία.
 
Αίτηση εγγραφής
51ΚΒ Adobe Acrobat


 

Χρήση των Η/Υ

Στη βιβλιοθήκη υπάρχουν Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, οι οποίοι προορίζονται για όλους τους σπουδαστές. Η πρόσβαση στους Η/Υ είναι ελεγχόμενη και περιορισμένη, καθώς αποσκοπούν σε εκπαιδευτική χρήση. Είναι ελεύθερη για συγγραφή πάσης φύσεως εργασιών αλλά απαγορεύεται ρητά κάθε είδους μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Το προσωπικό της βιβλιοθήκης, καθώς και το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου, καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να μπορούν να εξυπηρετούνται όλοι οι σπουδαστές που θέλουν να τους χρησιμοποιήσουν. Για αυτό το λόγο, ζητάμε το σεβασμό των σπουδαστών προς τη δημόσια περιουσία και τον επόμενο χρήστη του Η/Υ.


 

Υπηρεσίες Καθηγητών

Είσοδος
Περιορισμένη Πρόσβαση

Όροι Χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα | Σχεδιασμός Σελίδων
 
© Copyright 2005 TEIHALNOC. All Rights Reserved.