Return to first page

26 Μαΐου 2019
Χάρτης Website | Βοήθεια | Επικοινωνία

Καλωσόρισμα
Διοίκηση Ιδρύματος
Ακαδημαϊκά
Πληροφορίες
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Κοινότητα Τ.Ε.Ι.
teihal internet
Βιβλιοθήκη
Erasmus
  Συνεργαζόμενα Ιδρύματα
   για σπουδαστές ΣΔΟ
  Συνεργαζόμενα Ιδρύματα
   για σπουδαστές ΣΤΕΦ
  ERAPLACES
  ECTS Guides
  Ανακοινώσεις
  Information (in English)
GUNet
Γραφείο Διαμεσολάβησης
Leonardo Da Vinci
Εξερευνήστε το site

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του ΤΕΙ Χαλκίδας είναι πολυδιάστατο και κατανεμημένο στα Τμήματα. Το κεντρικό website περιέχει μόνο γενικές πληροφορίες για το ίδρυμα και τις σπουδές σε αυτό. Το εκπαιδευτικό προσωπικό ενδέχεται να δημοσιεύει χρήσιμο υλικό κάθε είδους στις σελίδες των μαθημάτων, καθώς και στήν πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

> Άμεσες Συνδέσεις

 Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.
 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 Τμήμα Διοίκησης Συστ. Εφοδιασμού
 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
 Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.
 Κ. Ξένων γλωσσών & Φ. Αγωγής
 Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών

> Συχνοί Προορισμοί

 Σελίδες Ανακοινώσεων
 Υπηρεσία Καταλόγου

 
 

Περιεχόμενα σελίδας:

 1. Πρόγραμμα ERASMUS - Δια Βίου Μάθηση
 2. Το πρόγραμμα Erasmus στο ΤΕΙ Χαλκίδας
 3. Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών
 4. ERAPLACES: Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό
 5. Πρόγραμμα ανταλλαγής εκπαιδευτικού προσωπικού
 6. Πρόγραμμα ανταλλαγής διοικητικού προσωπικού
 7. Ευρωπαϊκό σύστημα
  μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECTS)
 8. Εντατικά προγράμματα
 9. Ανακοινώσεις

 

 ERASMUS Students:
information in English >
ECTS Guides in English >

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS - ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

   Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ERASMUS - Δια Βίου Μάθηση στοχεύει στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων εκπαίδευσης και στην αύξηση της κινητικότητας για σπουδές και κατάρτιση εντός της Ε.Ε. και υποστηρίζει δράσεις όπως:

 • κινητικότητα σπουδαστών με σκοπό τις σπουδές και την πρακτική άσκηση
 • κινητικότητα διδακτικού προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία και την επιμόρφωση
 • κινητικότητα διοικητικού προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση

   Δικαίωμα συμμετοχής στο ERASMUS έχουν Τριτοβάθμια Ιδρύματα από:

 • τα 25 κράτη – μέλη της Ε.Ε.
 • τις τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ): Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία
 • τις τρεις υποψήφιες για ένταξη χώρες: Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία

   Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus μπορείτε να βρείτε στο ΙΚΥ καθώς και στις ιστοσελίδες του προγράμματος:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm

http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_en.php

 Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο http://www.study-in-europe.org Following this Link will leave this website ο οποίος περιέχει πληροφορίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε τριάντα-δύο (32) ευρωπαϊκά κράτη.

 

ESN GREECE

   Κατά την προετοιμασία σας για περίοδο ERASMUS ή κατά τη διάρκειά της, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο του European Students Network, www.esn.orgFollowing this Link will leave this website. Η εθνική εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ESN είναι η κα. Μαρία Καλαϊντζή, με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση greece@esn.org.

 
2. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΣΤΟ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

   Το ΤΕΙ Χαλκίδας συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ERASMUS, έχοντας συνάψει διμερείς συμφωνίες με Ιδρύματα από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες:

  Σπουδαστές Σχολής ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ)

  Σπουδαστές Σχολής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ)

    Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα ERASMUS και για τη συμμετοχή σας σε αυτό, μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο ERASMUS:
 

 • Υπεύθυνη: Παρασκευή Παπαβασιλείου  (Γραμματεία Λογιστικής)
  τηλ. 22280-99513, e-mail papavasiliou@teihal.gr
  Ώρες γραφείου: Τρίτη - Πέμπτη 10:00-14:00
   
 • Ιδρυματική Συντονίστρια ERASMUS: Αφροδίτη Κτενά
  Επίκουρη Καθηγήτρια Τμ. Ηλεκτρολογίας
  Γραφείο Γ105, τηλ. 22280-99606, e-mail aktena@teihal.gr
  Ώρες γραφείου: Δευτέρα - Τετάρτη 14:00-16:00
   

Καθηγητές - Τμηματικοί Συντονιστές ERASMUS

 
ΣΔΟ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Παπαδόγγονας Θεόδωρος, tpap@teihal.gr
Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού: Μαρινάγη Κατερίνα, marinagi@teihal.gr
Τμήμα Λογιστικής: Μπορονικολός Χρήστος, boronikolos@teihal.gr
 
ΣΤΕΦ
Τμήμα Αυτοματισμού: Σκαρπέτης Μιχάλης, skarpetis@teihal.gr
Τμήμα Ηλεκτρολογίας: Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, cpap@teihal.gr
Τμήμα Μηχανολογίας: Βραχόπουλος Μιχάλης, mvrachop@teihal.gr
Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών: Σπαθόπουλος Βασίλειος, vspathop@teihal.gr
Γενικό Τμήμα: Σταθόπουλος Βασίλειος, vasta@teihal.gr
 

 
3. KINHTIKOTHTA ΦΟΙΤΗΤΩΝ

    Η ανακοίνωση για την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων για κάθε εξάμηνο αναρτάται στην κεντρική σελίδα του TEI Χαλκίδας και στις Ανακοινώσεις του ιστότοπου του προγράμματος ERASMUS, στην αρχή του προηγούμενου εξαμήνου. Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές αφού έρθουν σε επαφή με το Γραφείο ERASMUS πρέπει να καταθέσουν:

 • Αίτηση [application form] 32KB Microsoft Word (.doc)
 • Συμφωνία Σπουδών [learning agreement] 57KB Microsoft Word (.doc)
 • Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας (Β2)
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα)
 • Συμπληρωματικά έγγραφα που ζητά το Ίδρυμα Υποδοχής

    Στη συμφωνία σπουδών αναγράφονται τα μαθήματα στα οποία θα εγγραφεί κάποιος στο Τμήμα Υποδοχής καθώς και τα αντίστοιχα μαθήματα του ΤΕΙ Χαλκίδας τα οποία θα αναγνωριστούν μετά από επιτυχή παρακολούθηση των πρώτων και υπογράφεται από τον αιτούντα φοιτητή, από τον  Υπεύθυνο ERASMUS του Τμήματος και την Ιδρυματική Υπεύθυνη.

    Ο φάκελος αίτησης του σπουδαστή αποστέλλεται στη συνέχεια από το ΤΕΙ Χαλκίδας στο Ίδρυμα Υποδοχής.

    Τα κριτήρια επιλογής σπουδαστών είναι:

 • Η ακαδημαϊκή επίδοση, όπως αποτυπώνεται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή και κυρίως η επίδοση του υποψηφίου στα μαθήματα που είναι συναφή με ή προαπαιτούμενα για τα μαθήματα που προτίθεται να παρακολουθήσει στο Ίδρυμα Υποδοχής.

  Το έτος σπουδών. Προτεραιότητα δίνεται σε φοιτητές που είναι σε προχωρημένο έτος σπουδών ή μεταπτυχιακό επίπεδο.

  Τα κίνητρα του φοιτητή (motivation) και η ακαδημαϊκή προοπτική.

 
4. ERAPLACES: Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό

    Η Δράση ERASMUS Placements (ERA-PLACES) αφορά στη χορήγηση υποτροφιών για την πραγματοποίηση τρίμηνης πρακτικής άσκησης σπουδαστών σε επιχειρήσεις και άλλους Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισκεφτείτε τη σελίδα ERAPLACES.

 
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

    Το ERASMUS ενθαρρύνει τη μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία σε συνεργαζόμενα Τριτοβάθμια Ιδρύματα ή για επιμόρφωση τόσο σε Τριτοβάθμια Ιδρύματα όσο και σε Εργαστήρια, Εταιρίες ή Οργανισμούς. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη ΕΠ του ΤΕΙ Χαλκίδας, μόνιμα και έκτακτα. Η μετακίνηση διδακτικού προσωπικού μπορεί να γίνει είτε με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου διδάσκοντος είτε με πρωτοβουλία του Τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση στο γραφείο ERASMUS.

    Τα κριτήρια επιλογής διδακτικού προσωπικού είναι:

 • η συνάφεια των ενδιαφερόντων και των μαθημάτων που διδάσκει ο υποψήφιος με το πρόγραμμα σπουδών ή το αντικείμενο του Ιδρύματος Υποδοχής η οποία πιστοποιείται από επιστολή – πρόσκληση του Ιδρύματος Υποδοχής.
 • η συνεισφορά στο πρόγραμμα ERASMUS μέσω σύναψης διμερών συμφωνιών, πρόσκληση εκπαιδευτικού προσωπικού από Ιδρύματα- εταίρους, καθοδήγηση και υποστήριξη σπουδαστών υποψηφίων ERASMUS κ.α.

  Προτεραιότητα δίνεται σε όσους δεν έχουν ήδη επωφεληθεί του προγράμματος

 
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ERASMUS

    Το ERASMUS από την ακαδημαϊκή χρονιά 2007-2008 υποστηρίζει και τη μετακίνηση μελών του διοικητικού προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση σε Τριτοβάθμια Ιδρύματα, Εταιρίες ή Οργανισμούς. Η μετακίνηση διοικητικού προσωπικού μπορεί να γίνει είτε με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου είτε με πρωτοβουλία του Προϊσταμένου τους. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν μια αίτηση που προμηθεύονται από το γραφείο ERASMUS.

    Τα κριτήρια επιλογής διοικητικού προσωπικού είναι:

 • η συνάφεια του αντικειμένου απασχόλησης του υποψηφίου με το πρόγραμμα επιμόρφωσης στο ‘Ίδρυμα Υποδοχής και η οποία πιστοποιείται από επιστολή – πρόσκληση του Ιδρύματος Υποδοχής.
 • η γνώση της γλώσσας του Ιδρύματος Υποδοχής.

  Προτεραιότητα δίνεται σε όσους δεν έχουν ήδη επωφεληθεί του προγράμματος

 
7. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS)

    Το ECTS (European Credit Transfer System) είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστωτικών μονάδων. Επισκεφτείτε τη σελίδα του ECTS.

 
8. ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (INTENSIVE PROGRAMMES)

    Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας είναι από τους συνδιοργανωτές του IP με τίτλο Positioning Systems by Radio Communication (PoRaC) που διεξήχθη τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 στην Αμβέρσα του Βελγίου.

 
9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   Δείτε τη σελίδα ανακοινώσεων.

 

Για να ανοίξετε τα αρχεία .pdf θα χρειαστείτε τον Adobe Acrobat Reader σε έκδοση 5 ή νεώτερη. Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν από την Adobe Systems Inc. και άλλες βιβλιοθήκες προγραμμάτων στο internet. Εκδόσεις του Acrobat Reader υπάρχουν για όλα τα λειτουργικά (Windows, Mac, Linux, OS/2 ακόμα και PalmOS).

Όροι Χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα | Σχεδιασμός Σελίδων
 
© Copyright 2005 TEIHALNOC. All Rights Reserved.