Επικοινωνία με Φοιτητες - Επιχειρήσεις

Πρακτική Άσκηση

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΧΑΛΚΙΔΑΣ» του Επιχ/κού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  
(ΕΠΕΔΒΜ)     
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων